Artikel

De mens is lui

Door: | Tijd: ongeveer 2 minuten

Het lijkt misschien overdreven, maar ik durf toch wel te stellen dat de meeste mensen inherent lui zijn. Uit onderzoek blijkt dat mensen het liefst zo min mogelijk werk verrichten om een bepaalde taak uit te voeren. Gedurende een lang evolutionair proces hebben wij mensen geleerd zo veel mogelijk energie te besparen. We willen blijkbaar voldoende energie spenderen aan voeding, seks en onderdak, maar voorbij dat wordt het al snel energieverspilling wanneer we andere dingen proberen te doen. 
 

Beslissingsstrategie
Socioloog en psycholoog Hebert Simom is de bedenker van de term ‘satisfice’. Hij gebruikte het om een beslissingsstrategie beschrijven. Hierin komt naar voren dat we eerder geneigd zijn te kiezen voor de optie die voldoende is dan de optie die optimaal is. Het idee hierachter is dat is dat de kosten van het maken van een volledige analyse van alle opties niet de moeite waard is. Daarnaast is zo’n analyse waarschijnlijk ook onmogelijk. Volgens Simon hebben we vaak niet voldoende cognitief vermogen om alle opties af te wegen. Het heeft daarom meer zin om dan maar te kiezen voor dat wat op zich wel werkt of dat wat goed genoeg is in plaats van de perfecte oplossing. Als dit waar is, zouden ontwerpers hier meer rekening mee moeten houden bij het ontwerpen van bijvoorbeeld websites en andere interactieve producten.
 

Websites worden veelal gescand, niet gelezen.
Usability guru Steven Krug heeft veel onderzoek gedaan naar het gebruikersgedrag website-bezoekers. Je hoopt natuurlijk dat een bezoeker alles wat jij te vertellen hebt leest, maar, zoals Krug zegt, “wat een bezoeker over het het algemeen daadwerkelijk doet is (als je gelukt hebt) een blik werpen op elke nieuwe pagina, tekst scannen en klikken op de eerste link die interesse opwerkt of vaag overeenkomt met dat wat er wordt gezocht. Er zijn grote delen van een pagina waar simpelweg niet naar wordt gekeken”. Krug praat over websites alsof het billboards zijn. Je moet er van uitgaan dat bezoekers slechts een blik werpen. 
 

Kort samengevat: Ga er (als ontwerper) van uit dat mensen dingen gedaan willen krijgen met zo min mogelijk werk. Vanzelfsprekend is dit niet altijd het geval, maar het is vaker waar dan niet.

Meer weten?

Jef de Roode
Neem geheel vrijblijvend contact op met Jef de Roode
Bel ons gerust op (038 - 750 12 62) of gebruik het onderstaande formulier

Kijk verder