Vogelbescherming

Het grootste tuinonderzoek van Nederland

Tuinen beslaan een groot deel van Nederland. Maar wat er allemaal in leeft aan verschillende soorten vogels, vlinders, zoogdieren, amfibieën en insecten weten we nauwelijks! Met de hulp van enthousiaste tuintellers probeert de jaarrond tuintelling dat goed in beeld te krijgen. Via de website tuintelling-nl kunnen leden hun tellingen een invoeren, de statistieken daarvan bijhouden en delen met andere tellers.

 

Leden kunnen wekelijks (of maandelijks) de aanwezigheid van de verschillende soorten in de tuin bij houden door middel van een zogenaamde weeklijst. De resultaten van deze tellingen zijn geschikt om soortenrijkdom in kaart te brengen. Daarnaast kunnen bijzondere tellingen ook worden gedeeld via de interactieve tijdlijn.

Ieder seizoen een andere identiteit. 

De tijdlijn biedt naast een overzicht van de telresultaten in de tuin(en) van een teller ook de mogelijkheid om foto’s en tekst toe te voegen. Al deze berichten kunnen vervolgens gedeeld worden met andere tellers. Zo zijn niet alleen eigen resultaten inzichtelijk, maar ook die van anderen.

Mede dankzij samenwerking met Sovon en de Vogelbescherming werd de jaarrond tuintelling de winnaar van Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2015.

Wat hebben we gedaan

  • Strategisch advies
  • Huisstijl ontwerp
  • Illustraties en iconen
  • User interface design
  • Frontend development

Meer weten?

Jef de Roode
Jef de Roode, Interactive Solutions Architect
E. jef@viesrood.nl
T. 038 - 750 12 62

Kijk verder